Album [ Report ] TUT Dame MD 5s


Chuẩn bị 1 clone giống victim
Add 5 - 10 bạn chung với victim ( add càng nhiều để nó chấp nhận cho nhanh )
nếu không có thì để 01-01-1987
quê quán, thành phố hiện tại : Valencia, Tây Ban Nha
  • Bước 1 : Ẩn avatar và ảnh bìa khỏi dòng thời gian đi
  • Bước 2 : Sau khi đã hoàn tất các bạn tải phần mềm fake ip Hola : tải ở đây
  • Bước 3: Đổi sang IP Chile NN Uk (Vương Quốc Anh)
  • Báo cáo trang cá nhân này --> Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết --> Tôi --> Gửi cho Facebook xem xét
  • Báo cáo trang cá nhân này --> tài khoản giả mạo --> Gửi cho Facebook xem xét
  • Bước 4:

Các bạn lấy acc chính của mình kết bạn với acc fake
Vào wall victim 3 chấm:
Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết --> Người mà tôi biết --> điền tên ních fake --> Gửi cho Facebook xem xét
Spam yêu cầu đóng tài khoản victim 3 lần

Bước 5:

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
IP hàn quốc + nn hàn quốc
Link 1: Chọn 10 year
Link 2: Chọn 9 year
Thần chú 1: 충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야
Thần chú 2: 페이스 북 팀 안녕하세요. 그 아이는 내 아들이다. 나는 아기의 아버지였다. 나를 위해이 계정을 삭제하시기 바랍니다.덕분에 팀 페이스 북
Xong tất cả tắt ip chờ victim die
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

2 Nhận xét

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU