Album [ UNLOCK ] TUT UNLOCK APP NGUYÊN THỦY THÁNG 12

Phải Cần 1 CMND Thật. Hoặc Fake Thì Phải Chuẩn Ok...

B1:FAKE IP ACHENTINA NN UK OK? (IP NÀY NGON NHÉ) HƠI LAG AE THÔNG CẢM ĐĂNG NHẬP NICK BỊ APP NT 030 VÀO NHÉ

B2:VÀO LINK: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086 https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701 https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 THÔNG TIN BỔ SUNG:

Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information 

REP MAIL: Hello Facebook Team : That is my This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account Full name: Lê Hoàng Thái Birthday: 23-08-2002 I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

1 Nhận xét:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU