Album [ TUT ] UNLOCK APPS BẰNG LINK 105

 Fake IP Nhật Bản + Ngôn ngữ Nhật Bản
- Kiểm tra ip nha Whoer.net
- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
- Úp cmnd lên và điền email vào. Nhấn Gửi
+ Xong rồi, vào link này: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 Dòng 1: Điền Tên
 Dòng 2: Điền Họ
 Dòng 3: Điền email
 Dòng 4: Chọn giới tính ( tự dịch )
 Dòng 5: Chọn ngày tháng năm sinh
 Úp cmnd lên và tích chọn dòng cuối. Gửi
+ Vào tiếp link này: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
 Dòng 1: Điền đầy đủ họ và tên
 Dòng 2: Chọn ngày tháng năm sinh
 Dòng 3: Điền thần chú này:
 私はロックアカウント内の1つの間違いがあると思います!読み取りをありがとう。
 Dòng 4: Điền email vào và gửi
 Nếu link nào ra case thì các bạn rep ở case nha. Bạn nào ko ra case thì phải rep ở mail.
 Rep mail như sau:
こんにちは、Facebookのチーム:それは私です

 。これは、政府によって発行された私のIDカードであるので、それをチェックして、自分のアカウントのロックを解除してください
- 電子メール : gmail acc
- フルネーム : tên acc
- お誕生日: ngày sinh
- パスポートでの私のID : số cmnd
私はロックアカウント内の1つの間違いがあると思います!読み取りをありがとう。 !!! "

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU