Album [ TUT ] REPORT FAQ MD, APPS 5 Dòng 5P Die

CHUẨN BỊ :
- 1 Clone: Giống tên, bìa, ảnh,avt, càng nhìu càng tốt.
- 1 CMND Giống Info Victim (Nếu K Lộ Info Thì Fake Đại ).
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN :
Bước 1: Fake IP Thái + NN Thái
Bước 2:
- Vào Wall Victim: Báo cáo trang cá nhân này - Mạo danh tôi hoặc ai đó mà tôi biết - Tôi - Gửi cho fb xem xét (Tự dịch ra tiếng thái để chọn :v)
- Tiếp Tục: Báo cáo trang cá nhân này - Đây là 1 tk giả mạo ( tự dịch lần 2 :v)
Bước 3: Giữ nguyên ip + nn vào link
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Điền Theo Thứ Tự 3-2-1
Và Điền Theo Mẫu:
Dòng 1 và Dòng 3: Tên clone bạn và cả victim ( giống nhau )
Dòng 2: email của clone
Dòng 4: Email victim (Nếu ko lộ email thì thế: idvictim@fb.com hoặc bỏ mẹ dòng này :v)
ÚP CMND LÊN
Thần Chú:
จิมูจิーไม่เกาะนิฮา nn Facebook ! ตา จิฮา nn ส่วนตัว u มีการกาไม่
Facebook ฮา เกาะ wo te ทาง t. u ka ไม่ nn เพื่อนิสึจิーไม่ te ga mu ฉัน
々ー chi ไม่ฉันตา ke ru ni หว่อหมู่ Facebook ช่วยไม่ชีーหมู่วัน ni shi
Shi te ฉัน su ru ru เกาะwo เอาสองถึงมีนาตา ฮา wo Facebook ! shi te

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

3 Nhận xét

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU