Album [ TUT ] REPORT APPS NT

Có 3 trường hợp nạn nhân sẽ die
TH 1 :
bị dame ảnh ma túy
TH 2 :
bị dame đây là tài khoản mạo danh
TH 3 : page die ảnh ma túy làm nick die theo !!!!!!!
Sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em !!!!!
cách die cao nhất !!!!!
fake ip nga nn nga
dame all ảnh của nạn nhân theo các bước !!!!
3 chấm báo cáo !!!!! => báo cáo trang cá nhân này=> Đây là một tài khoản giả mạo=> gửi fb
tiếp tục vào avatar của nạn nhân báo cáo => tùy chọn báo cáo ảnh=>Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook=> Lý do khác=>Ảnh này mô tả việc mua hoặc bán ma túy, súng hoặc sản phẩm bị kiểm soát=> gửi fb
báo cáo full avatar của nó nha anh em
rồi hóng die trong tuần tỉ lệ 70% die nha
mình chỉ ước chừng thôi !!!!!
anh em tương tác với mình nha
+ th2 : anh em dùng vài chục clone hay nhờ bạn bè báo cáo như sau
3 chấm báo cáo !!!!! => báo cáo trang cá nhân này=> Đây là một tài khoản giả mạo=> gửi fb
tỉ lệ ra apps nt rất cao nha !!!!!!

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

1 Nhận xét:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU