Album [ Code ] CHIA SẺ MỘT SỐ CODE CÔNG CỤ TIỆN ÍCH FACEBOOK

- Bộ Code:
Code Tag All Friend: http://pastebin.com/raw.php?i=UiS5mXxM
Code Inbox: http://pastebin.com/raw.php?i=MYUB4Zw6
Code Post Wall: http://pastebin.com/R3CDPd5D
Code Xác Nhận Bạn Bè: http://pastebin.com/raw.php?i=BtCKhA6f
Code Gợi Ý Kết Bạn: http://pastebin.com/raw.php?i=6VUu5DRK
Code Làm Tên Facebook 1 Chữ: http://pastebin.com/raw.php?i=eYhSrYAT
Code Mời Like Fanpage: http://pastebin.com/raw.php?i=6Uc8d32p
Code Thêm Mem Vào Groups: http://pastebin.com/raw.php?i=scbUgnV6
Code Xem ID của mình: http://pastebin.com/raw.php?i=wrvwjPHZ
Code Tag: http://pastebin.com/raw.php?i=2bAaxsxE
Cod Unfriend: http://pastebin.com/raw.php?i=jaY5rcxY
Code Thoát All Groups: http://pastebin.com/raw.php?i=d2AS2C1Q
Code Thêm Alll Friends Vào Groups: http://pastebin.com/raw.php?i=4gL5UcAY
(Lưu Ý: Có thể bị chặn tính năng thêm bạn vào nhóm )
Code Post Wall: http://pastebin.com/raw.php?i=TjS4wp2u
Code  Tê Liệt Wall: http://pastebin.com/raw.php?i=CUhjL0tr
Code Giật Lác Nát FB: http://pastebin.com/raw.php?i=4Uzzzk6a
Code Dọa Ma: http://pastebin.com/raw.php?i=k6PDVpaG
Code Giao Diện Sạch: http://pastebin.com/raw.php?i=mPgK9zbK
Code Post All Groups: http://pastebin.com/raw.php?i=69yww1sk
Code Mời Like Page: http://pastebin.com/raw.php?i=4mDmSNw8
Code Bỏ Qua Yêu Cầu Kết Bạn: : http://pastebin.com/raw.php?i=3RPRdyy8
Code Hại Não: http://pastebin.com/raw.php?i=gzwsLLDQ
Code Đồng Ý Kết Bạn: http://pastebin.com/raw.php?i=Tq1qtx8V
Code Chặn Acc FB: http://pastebin.com/raw.php?i=fgxLmutM


Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU