Album [ TUT ] Dame FAQ MD die 5s

- Fake clone giống victim, đăng 6 ảnh chỉnh năm 2012, đăng 4 stt chỉnh năm 2011 2013 2016 2017
- Avatar chỉnh năm 1987, Bìa 2006, Ngày sinh ( nếu có ), không có để : 01-01-1969. (1987)
*Thành phố hiện tại : Valencia Tây Ban Nha
*Quê Quán : Valencia Tây Ban Nha
- Add với bạn của victim, add với ních 9*fake ip Syria nn Ấn Độ hoặc Miến Điện
- Acc chính : ... Yêu cầu đóng tài khoản 5 lần, báo cáo tài khoản giả mạo.
- Acc fake : báo cáo tài khoản mạo danh tôi, Báo cáo tài khoản giả mạo, Yêu cầu đóng tài khoản 5 lần,
 báo cáo 3 ảnh, 3 stt.
- Chặn victim
-->> Ngồi hóng !!


Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU