Album [THỦ THUẬT FACEBOOK] CẬP NHẬT MỘT SỐ LINK CONTACT 2017

* LINK CONTACT REPORT TRANG CÁ NHÂN ( đừng report lung tung - hãy dùng thật bổ ích ) 
 -Link báo cáo vi phạm ảnh - video : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922                                                    https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
 -Link báo cáo 13t :https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
 -Link báo cáo 14t :https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
 -Link báo cá tống tiền :https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
 -Link báo cáo giả mạo :https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
 -Link cáo cáo tù nhân : https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
 -Link báo cáo web sex : https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
 -Link báo cáo chứng tử : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 -Link báo cáo tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
- Link báo cáo tự tử : https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423

+TẤT CẢ CÁC LINK UNLOCK ( mỗi link một công dụng )
 - Link unlock 13t : https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

 - Link đổi tên : https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
                      https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621

 - Link xác nhận danh tính : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
                                       https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
                                       https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

 - Link  mở khóa tài khoản FAQ : https://vi-vn.facebook.com/help/contact/317389574998690
                                              https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
 - Link unlock tên giả : https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 - Link xác nhận tài khỏan : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
 - Link đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
 - Thay đổi tên theo ngôn ngữ : https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
 - Link unlock tuởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
 - Link 593 unl tên giả : https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

- Link unlock mã phê duyệt : https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344
                                                            https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

+ MỘT SỐ LINK CONTACT KHÁC : 
 - Mở khóa block tính năng  : https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
 - Xóa email trên tài khoản  : https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
 - Số điện thoại bị lỗi          : https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
 - Vấn đề về SMS               : https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831
 - Xóa sđt trên tài khoản     : https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667
 - Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 - Unlock Group                   : https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584
 - Không nhận số điện thoại  : https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ TÂM SỰ VỚI ANH MARK : (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU