Album [ Rename ] Đổi tên có tích trên Facebook

HƯỚNG DẪN RENAME TÍCH HIỆN


- Bước 1: Vào: https://www.facebook.com/settings
- Bước 2: Dán kí tự " ꪜꪜꪜꪜꪜꪜ " Vào ô để rename
- Bước 3: Nhập pass rồi lưu lại !
---------------------------------- END TUT -------------------------------------

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU