Album [ Share ] TUT Checkpass 585

https://goo.gl/WtvtpJ
Điều Kiện : FB Của VicTime Chưa ADD Mail Mới Check Được .... 
- Bước 1 : Cần 1 CMND Chuẩn Và Info Trùng FB VicTime ..
- Bước 2 : FaKe IP Thái Lan Và Ngôn Ngữ Thái Lan Luôn... 
- Dùng Hola Hoặc Geoproxy FaKe IP Cũng Được ... 
Link : https://www.facebook.com/recover/id_upload?cf=560088260784585
- ADD Mail Trắng Vào ...
- Mail Trắng Là Gì :) >>>>> 
- Là Mail Chưa Từng Tạo FB OK ..... - Tiếp Tục 
Dòng 1: Họ Tên Victim : Ví Dụ ► Nguyễn Văn A 
- Quên :) AE Thay Ngôn Ngữ Thái Nhé .... 
- Thái Lan Ở Đâu AE ?? 
Dòng 2: Link FB Victime
Dòng 3: Chọn ► " Khác "  Cái Cuối Cùng Á 
Dòng 4: +84
Dòng 5: Thần Chú
ฉันหายไปหมายเลขโทรศัพท์ของฉันฉันอย่างไม่สามารถเข้าถึงบัญชี ที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อที่ Facebook ช่วยให้ฉันฟื้นบัญชีของฉันจะส่งเอกสารส่วนบุคคลได้ออกโดยรัฐบาล ID สำหรับ Facebook ได้รับการยืนยันและรับรองว่าผมเจ้าของบัญชีที่ฉันไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ ขอบคุณ
- Kèm CMND Nhé ... 
Rep Mail ►
ชื่อของพวกเขา: Đặng Văn Dũng
วันเกิด: 20-12-1999 
ลิงค์: Link Facebook VicTime 
ฉันหายไปหมายเลขโทรศัพท์ของฉันฉันอย่างไม่สามารถเข้าถึงบัญชี ที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อที่ Facebook ช่วยให้ฉันฟื้นบัญชีของฉันจะส่งเอกสารส่วนบุคคลได้ออกโดยรัฐบาล ID สำหรับ Facebook ได้รับการยืนยันและรับรองว่าผมเจ้าของบัญชีที่ฉันไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ ขอบคุณ
- Link CheckPass 585 ► https://www.facebook.com/recover/id_upload?cf=560088260784585

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU