Album [ Share ] Cách lấy Acc miễn phí để làm clone, report, lấy token,...- Tìm ạcc tên " Ngo Viet Thang" hoặc " Vo Duc Thang " không có avatar.

- Coppy ID

- Vào trang www.facebook.com, nhận ID vừa lấy.

 - Nhập pass : NgoVietThang ( Nếu nick là Ngo Viet Thang ). Nhập pass: VoDucThang ( Nếu nick là Vo Duc Thang )

- Nếu k được thì tìm nick khác 

*Lưu ý: Nick không có avatar, không có bạn bè mới được 
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU