Album [ Report ] Dame checkpoint 13t

FAKE HOLA IP TÂY BAN NHA NN TÂY BAN NHA
Link 13t: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Link 14t: https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Dòng 1: link URL nạn nhân
Dòng 2: Tên nạn nhân
Dòng 3: chọn 9 năm
dòng cuối nhập Thần chú :
Soy el padre del niño. Mi hijo ha sido declarado erróneo que su edad real para registrarse en facebook y he determinado bebé y no viejo para usar Facebook, así que solicito Facebook Team eliminar esa cuenta como términos de Facebook establecidos, - Gracias equipo de Facebook.
2 link gửi cùng lúc !!!!
hóng từ 5s - vài giờ die :))))

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU