Album [ TUT ] HƯỚNG DẪN UNLOCK APPS CỰC CHẤT

B1: Chuẩn Bị 1 CMND Cực Chuẩn hoặc CMND thật luôn càng tốt
B2: Fake [IP vương quốc anh] - Ngôn Ngữ [UK]
B3: Vào 4 link sau
+ https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
+ https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
+ https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
+ https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 (Link này kiếm acc bị CP mới log được)
B4: Điền đầy đủ thông tin và up cmnd
 - THẦN CHÚ :
Hello Customer Support Team,
First of All, I would like to thank you in advance for your help and support…
My problem is that my FaceBook account was disabled and I would like to ask you for re-activating it again.
The rules and regulations of the FaceBook which determine the use of certain features was not very clear to me but after taking a look on it in the Help Center – Spam section, I found why  my account was disabled and I assure you that the cause of blocking My accounts, which is the incorrect use of the messages feature according to your regulations, was not by any way out of evil will of Me and was totally by accident
i will really appreciate if my account could be re- activated again promising you that them will avoid the incorrect use of the Facebook features in the future
myself FaceBook Account Info:
Name: ( Tên tài khoản )
email: ( email tài khoản )
+ Điền tiêu đề thư là : My facebook account is disabled by wrong !!
B5: Vào Mail nick bị FAQ soạn thư gửi đến những mail sau :
 1: disabled@facebook.com
 2: info@facebook.com
 3: privacy@facebook.com
 4: Facebook
Phần nội dung thì thêm [Thần chú]
Kèm CMND lên và gửi !
B6: Trong 4 link trên những link nào ra case thì rep lại thần chú.
B7: Soạn thêm 1 thư nữa đến email này : case++aazqokatlw7vz5@support.facebook.com
Tiêu đề thư như sau : My facebook accounts is disabled by wrong !!
Nội dung thư thì điền [Thần chú] vô.
Kèm thêm CMND up lên !

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU