Album [ TUT ] HƯỚNG DẪN DAME SEX BÁ
Điều Kiện:
- Email victim 
- 1 acc login 767 
Cách Dame:
- Fake ip + nn Vương Quốc Anh
- Login Vào linh 767 
- Up ảnh sex lên rồi điền mail victim
- Ra case lưu lại rồi đợi face rep 
- cách rep:
My name: Tên đầy đủ của Victim

My account has been infected with the community Facebook's very heavy share of obscene items, images SEX adversely affected. Please help me delete my account!
kèm ảnh sex, ấu dâm,.....
- Vào wall victim báo cáo thỏa thân + khiêu dâm.
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU