Album [ THỦ THUẬT ] THỦ THUẬT VIẾT CHỮ ĐỘC ĐÁO TRONG CHAT FACEBOOK

Vừa qua facebook có update các tính năng mới, trong đó có tính năng được viết chữ In nghiêngIn đậm trong chat và hay hơn nữa đó là tính năng đưa nội dung chat vào khung nền vàng.

CÁCH THỰC HIỆN

Viết chữ In Nghiêng

Ảnh minh họa

Để viết được chữ In Nghiêng trong chat facebook. Rất dễ, bạn chỉ việc thêm kí tự _ vào trước và sau nội dung tin nhắn.
Ví dụ:
_Viết chữ In Nghiêng_

Viết chữ In Đậm

Ảnh minh họa

Để viết được chữ In Đậm trong chat facebook cũng như viết chữ In Nghiêng. Thêm kí tự * vào trước và sau nội dung tin nhắn.
Ví dụ:
*Viết chữ In Đậm*

Đưa nội dung chat vào khung nền vàng

Ảnh minh họa

Cũng như 2 cái trên, để đưa nội dung chat vào khung nền vàng ta thêm kí tự ``` phía trên nội dung chat.
Ví dụ:
```
Khung vàng
Nguồn: Duyripper.net

 
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

2 Nhận xét

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU