Album [ Share ] Cách viết chữ nền vàng trong box chat Facebook

Tự thực hiện (dành cho bạn nào cần biết cách làm)
  • Bật cuộc trò chuyện cần viết chữ có khung nền vàng lên, sau đó viết như sau
  • Gõ ``` sau đó nhấn Shift + Enter để xuống dòng rồi viết nội dung cần làm vàng lên.
  • VD : 
```
Nội dung cần làm vàng

Lưu ý : Các bạn hãy sử dụng shift + Enter để xuống dòng thay vì nút enter để xuống dòng vì nếu bạn enter thì nó sẽ gửi tin nhắn, không như soạn thảo văn bản.

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU