Album [ Verify Facebook ] Hướng Dẫn Veri Tên Giả Bằng Link 237 Cực Chất

B1:  Các bạn chuyển bị 1 CMND "khớp" info với FB của mình
B2: Vào Link 237
- Khi vào link này nó sẽ bắt các bạn đăng xuất ra 
B3: Các bạn chỉnh ngôn ngữ thành English (UK)
B4: Điền Info 
   - Ô 1: Điền Tên
   - Ô 2: Điền Họ 
VD: Đạt Nguyễn
   - Ô 3: Các Bạn Chọn Giới Tính 
   + Male: Nam
   + Female: Nữ
   - Ô 4: Chọn Ngày Sinh (Trùng Với FB Nhé)
- B5: Up CMND đã chuẩn bị ở bước 1
- B6: Tích vào I Agree
- B7: Ấn Send
- B8: Ấn Contact Facebook
- Sau Đó Tầm 3-5 Phút Sau
- Các Bạn Vào Mail Liên Kết Với Tài Khoản
- Và Rep Với Mẫu Như Sau:
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Tên FB 
Date of birth : Ngày Sinh FB 
Thanks facebook team
- Chỉ Rep Lại 1 Lần Và Không Spam Nhé.

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU