Album TUT UNLOCK APP NT, FAQ MD, TÊN GIẢ CÂN SPAM

TUT Unlock FAQ, MD, Tên Giả Cân Spam
B1: Các bạn vào 2 link này:
(Link này chỉ cần các bạn Fake IP + Ngôn ngữ)
(Link này chỉ cần các bạn điền gmail đã spam vào và thay thành 1 gmail trắng chưa có đăng kí trên Facebook nhé)
Các bạn làm đúng thì chắc chắn nó sẽ ra case và unl như những nick khác J))
End TUT
Chúc các bạn thành công

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU