Album [ TUT ] Share các đá Checkpoint 72h sáng checkpoint SĐT

ĐIỀU KIỆN

- Bị Dính checkpoint 72h
- Chưa Ấn tiếp tục

HƯỚNG DẨN MỞ

-Bước 1 : Log acc bị cp vào www.facebook.com
-Bước 2 : Fake ip Hàn Quốc bằng Hola rồi F5 lại Tab
-Bước 3 : Sửa chữ www thành mbasic rồi Enter
-Bước 4 : Sang tab mới bật Fb.com đổi ngôn ngữ thành ngôn ngữ Hàn Quốc
-Bước 5 : Về lại tab Mbasic, F5. Rồi ấn tiếp tục thôi
-Bước 6 : Về ip việt để thay số điện thoại Việt vào

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU