Album [ TUT ] HƯỚNG DẪN UNL LINK 481 UNL APPS

  • Bước 1 : Fake IP Trung Quốc Hoặc Ip Hàn và ngôn ngữ UK Hoặc Hoặc Trung
  • Bước 2 : Vô link này: https://www.facebook.com/help/contact/558854327550481
  • Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin vào và UP Cmnd lên. Xong Lưu Case lại.
  • Các bạn chờ Vài phút Facebook sẽ Rep về và các bạn sẽ rep như sau : 
  • Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
  • Full name: Họ Và Tên
  • Date of birth : Ngày sinh
  • Thanks facebook team
  • Xong ngồi và hóng noti.

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU