Album [ TUT ] Dame 808 nhanh

Tut Dame MD Nhanh 808

Bật 3 trình duyệt

Trình duyệt ( Cốc Cốc ) Vô link https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Fake IP Vương Quốc Anh + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : This account is impersonating. Please remove it from Facebook soon.

Trình duyệt ( Chorme ) Vô link https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Fake IP Hà Lan + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Dit account is uitgeschakeld. Gelieve te verwijderen. Dus mensen niet meer zien.


Trình duyệt ( FireFox )  Vô link https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Fake IP Newzealand + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Please delete this account. It was hurt and someone forged. Do not mourn for it. Please remove quickly.

This is A Fake Account, which was created to harass other. Expect Facebook to review and Close this Account

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU