Album [ Share ] TUT Vượt checkpoint CMND

Bước 1: Tải hola về fake ip + nn UK
Bước 2: Login vào nick bị checkpoint cmnd rồi vào link: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Bước 3: Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)Ra case thì lưu case lại 5p sau F5 rồi rep mail như sau:Hello facebook team: This is my id card.I’m sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following informationFull name: Date of birth : Thanks facebook team<ĐÍNH KÈM CMND>Ngồi hóng 1h nick về

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU