Album [ Share ] TUT Unlock FAQ Apps

Điều kiện bạn phải cần 1 cmnd chuẩn :)) ...
Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip ( VƯƠNG QUỐC ANH )
Bước 2 : Vào ních fb bị ăn faq app
Bước 3 :
Dùng 3 link support này :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Dòng Additional info : thì thêm cái này
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

... CÁCH REP MAIL ...

Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email:
Full name:
Birthday:
My ID in passport:
URL : facebook.com/
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

Suport úp cmnd lên fb :))) .. Và fb sẽ rep mail của bạn trong vòng 2 ngày ... À NHỚ cái này (1 lần login mail hoặc facebook bạn nhớ rằng hãy fake ip VƯƠNG QUỐC ANH rồi mới vào nhé) .... Nếu bạn KHÔNG FAKE bạn sẽ bị Nhầm IP ... thằng THANH hoặc thằng KIỆT sẽ gặp bạn và phán 1 câu nghĩ facebook cmm đi đấy :"> :)))) ...
- Cứ support 2 link đó có mail nào rep mail đó ... Nó sẽ về Đừng sợ mất ních ;) đơn giản ... FAQ APP nó có ghi :
Rất tiếc, chúng tôi sẽ không kích hoạt lại tài khoản cửa bạn vì bất kỳ lý do nào.
- Thế thì mấy bạn cứ spam mail đi :)))) ... Càng spam thì càng tốt :)) .... Cứ suport rồi rep mail khi nào nó ra bảng hỗ trợ rồi hóng 1 ngày sau nó có mail như thế này thì acc về bạn về ^^ ....

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU