Album SHARE TUT REPORT 13T XUYÊN VERI CỰC CHẤT

HƯỚNG DẨN REPORT

Bước 1: Fake Thẻ Học Sinh Hoặc Giấy Khai Sinh. Để Ngày Sinh Là 01-01-2007
Bước 2: Fake Ip Úc Ngôn ngữ English ( UK )
Bước 3: Vô Link Contact tại đây
Điền Theo Yêu Cầu
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11
Bước 4: Vẫn Giữ Nguyên IP Úc Ngôn ngữ English ( UK )
Bước 5: Vô Link Contact tại đây
Điền Theo Yêu Cầu
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11
Đợi Ra Case Và Rep Lại.

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU