Album [ Share ] Tools check acc cổ


Tải về : tải về
Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=U75JjaBeUeo&feature=youtu.be
Cài đặt cái này này nếu không chạy đc nhé : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
Pass kèm trên tut lun nhé.


Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU