Album [ Share ] CÁCH RESET CASE HOẶC MAIL KHI ĐÃ BỊ SPAM

Fake IP Hoa Kỳ + Ngôn Ngữ US - Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953 --- Tích chọn dòng [ This doesn't answer my question ] --- Chọn tiếp dòng đầu tiên [ I can't access my Facebook account and want a copy of my data ] --- Chọn tiếp dòng cuối [ My account has been suspended ] Và điền theo mẫu . Full name: Tên đầy đủ nick bị spam - Country of residence: Vietnamese - 2 dòng cuối các bạn điền email bị spam - Tích chọn ( I agree ) và send ---------- OK GIỮ NGUYÊN IP VÀ NGÔN NGỮ - Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755 Dòng 1: Điền email bị spam Dòng 2: Điền câu thần chú này: I received no email contact from facebook ! Gửi và hóng
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU