Album [ Rename ] CÁCH ĐỔI FACEBOOK KHÔNG TÊN MỚI NHẤT THÁNG 8


Bước 1
 : vào link : https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Bước 2 : Điền info (Ngày sinh, giới tính)vào bản đơn
Bước 3 : kí tự trắng (      ) <Copy ký tự trong ngoặc nha>
Ô Tên : Sao Chép, Dán 10 lần kí tự trắng ở phần họ cũng vậy
Bước 4: Up CMND lên, tốt nhất là cmnd thật ( không có cmnd thì dùng ID card)
Link tạo ID card: http://www.funjaki.com/apps/generate-facebook-id-card
Sau đó gửi rồi hóng mail về!

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU