Album [ TUT ] Unlock Mạo danh

CÁCH MỞ KHÓA NHƯ SAU.

Bước 1: Tải Phần Mềm Hola Về : Click Here
Bước 2: Fake Ip : ÚC
Bước 3: Log Những Link Kháng Sau :
 ( điền info nhé ) ...........
Link thần chú:
Full Name : Nguyễn Anh Đức
date of birth: ...
- Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
- Link 2 : https://www.facebook.com/help/contact/313733425335072
- Link 3 : https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701
-Bước 4: Đổi Thành Ngôn Ngữ EngLish Uk nhé

Chúc các bạn Thành Công.

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU