Album [ TUT ] Share TUT unlock FAQ MD

UNLOCK TẦM 6h -8h Hoặc 14h -15h 30p NHA
› BƯỚC 1: FAKE 1 CMND MAX CHUẨN TRÙNG INFO ACC
› BƯỚC 2: FAKE IP HY LẠP NN ĐÀI LOAN
https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
TỰ ĐIỀN RỒI UP CMND HÓNG 3P SAU CASE 767 NÓ ĐÓNG THÌ CÁC BẠN GIỮ NGUYÊN IP + NN
› VÀO LINK https://zh-tw.facebook.com/help/contact/183000765122339
› RỒI ĐIỀN Ở LINK NÀY SAU ĐÓ GỬI
› RA CASE
› ĐỂ NGUYÊN IP NN VẬY XEM PHIM 18+ 3P
› QUAY LẠI CASE REP
- THẦN CHÚ :
MARK BÚ LỒN NHẢ ACC CHO TAO <3
› UP CMND LÊN
* LƯU LINK CASE LẠI TẮT IP NN HÓNG VỀ
› CMND ĐZ 5h TRỞ LẠI
* LƯU Ý :XEM CASE THÌ PHẢI XEM = TAB ẨN DANH
CÒN REP THÌ PHẢI FAKE IP
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU