Album [ TUT ] DAME ACCOUNT FACEBOOK BÁ ĐẠO 2017

- FAKE IP HÀN + NN HÀN.
- RỒI FAKE CMND CỰC CHUẨN.
- SAU ĐÓ VÀO LINK NÀY :
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 ( 13t ) THẦN CHÚ :
  충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야.
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ( 14t ) THẦN CHÚ :
  페이스 북 팀 안녕하세요. 그 아이는 내 아들이다. 나는 아기의 아버지였다. 나를 위해이 계정을 삭제하시기 바랍니다.덕분에 팀 페이스 북.
- ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN.
- RỒI VÀO LINK NÀY : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
- CHỌN : AI ĐÓ ĐÃ TẠO TÀI KHOẢN MẠO DANH TÔI HOẶC NGƯỜI TÔI BIẾT ===> VÂNG, TÔI LÀ NGƯỜI BỊ MẠO DANH.
- ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN RỒI UP CMND LÊN.
- THÔNG TIN BỔ SUNG ĐIỀN :
Hello Facebook Team : That is myThis is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Full name: tên tài khoảng
Birthday: ngày sinh tài khoảng của bạn
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
- VÀO LINK NÀY : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
- ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN. CHỌN 9 NĂM.
- UP CMND LÊN.
- MUA MỘT ĐỔI DÉP BÁC HỒ VÀ HÓNG :3

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU