Album [ Share ] Tut Unlock Apps 5 Dòng Bằng 3 Link 690, 086, 439

B1: Fake IP Ấn Độ (India) - Ngôn ngữ UK hoặc US

B2: Vào 3 link sau :

+ https://m.facebook.com/help/contact/317389574998690
+ https://m.facebook.com/help/contact/269030579858086
+ https://m.facebook.com/help/contact/122145551250439

B3: Kèm CMND thật vào từng link - Nếu CMND fake thì phải cực chuẩn nhé !

----------Phần Bổ Sung Điền thần chú này :

Please get back my personal account.
Thanks,
Facebook Help Team !

B4: Link nào ra case thì rep tại case luôn nhé còn không ra case thì hóng FB trả mail về rồi rep .
=> Thần chú rep Case & Mail :

Send to Facebook,
- I am the owner of this account. I write this letter to tell you that disabling my account is really a big mistake !!! Below is the information that you require:
- My Name : (Tên giống trong nick & CMND)
- My Date of birth : (Ngày tháng năm sinh giống trong nick & CMND)
- My photo is on my ID and my ID will be attached to this letter !
Looking forward to Facebook soon reply.
Thank you !!

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU