Album [ Share ] Tut Unlock Apps 5 Dòng Bằng 3 Link 690, 086, 439

B1: Fake IP Ấn Độ (India) - Ngôn ngữ UK hoặc US

B2: Vào 3 link sau :

+ https://m.facebook.com/help/contact/317389574998690
+ https://m.facebook.com/help/contact/269030579858086
+ https://m.facebook.com/help/contact/122145551250439

B3: Kèm CMND thật vào từng link - Nếu CMND fake thì phải cực chuẩn nhé !

----------Phần Bổ Sung Điền thần chú này :

Please get back my personal account.
Thanks,
Facebook Help Team !

B4: Link nào ra case thì rep tại case luôn nhé còn không ra case thì hóng FB trả mail về rồi rep .
=> Thần chú rep Case & Mail :

Send to Facebook,
- I am the owner of this account. I write this letter to tell you that disabling my account is really a big mistake !!! Below is the information that you require:
- My Name : (Tên giống trong nick & CMND)
- My Date of birth : (Ngày tháng năm sinh giống trong nick & CMND)
- My photo is on my ID and my ID will be attached to this letter !
Looking forward to Facebook soon reply.
Thank you !!

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

1 Nhận xét:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU