Album [ Share ] TUT RIP 808 chất

https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
-------------------------------
B1 Fake IP Đài Loan + Ngôn Ngữ Hàn  + CMND cùng tên biết ngày sinh càng tốt

Bước 2 Vào  2Link đầu tiên điền thông tin theo yêu cầu và kèm thần chú : 이 계정을 삭제하십시오. 상처 받았고 누군가가 위조되었습니다. 그것을 슬퍼하지 마십시오. 빨리 제거하십시오. 이것은 다른 계정을 괴롭히기 위해 만들어진 가짜 계정입니다. Facebook이 검토하고이 계정을 닫을 것을 기대하십시오.

Link thứ 3 :
Không FAKE Gì cả,và cũng  điền thông tin theo yêu cầu
Quan trọng phần mail nạn nhân: dán URL facebook nạn nhân vô đó
Fake 1 CMND sinh 2005 và chọn trong bảng 12 tuổi

Thần chú:  Đứa con tôi giả mạo năm sinh để sử dụng Facebook


Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU