Album [ Share ] Tut Report Mạo Danh 10 phút

BƯỚC 1 : Fake IP China + NN Đài Loan
- Và 3 clone, fake avt + bìa
- Để nơi ở là Hong Kong
- Lấy 3 clone kb vs bạn bè của acc chính mình và bạn bè của victim
BƯỚC 2 : Vào Wall Victim ( Nạn Nhân )
- Báo cáo victim mạo danh tôi
- Báo cáo đây là tài khoản giả mạo
- Đóng tài khoản
- Lấy acc chính vào báo cáo victim mạo danh vs clone của mình
 tiếp tục với mấy clone kia cũng làm như thế và chặn victim để tránh tỉ lệ phản dame giảm 30%.
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU