Album [ Share ] Tut Report Dame FAQ Apps Chất Nhất 2017 Bằng Clone

Fake avatar + bìa + tên +biệt hiệu khỏi fake ảnh nổi bật nhưng fake tiểu sử
Xong add+ 2-3 bạn chung
Nếu có info thì fake không có thì fake 15-01-1984 <chế độ chỉ mình tôi>
Quê quán : Valencia Tây ban nha
Thành phố hiện tại : Valencia Tây ban nha
Lưu ý : anh em hãy thay đổi avatar + bìa về 2016-09-01 rồi ản khỏi dòng thời gian...
Tất cả để chế độ mọi người
Up 1 stt TÙY CHỌN chế độ mọi người
Xong fake ip indonesia nn us
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're pretending to be me or someone I know=>Me=>submit ....
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're sharing inappropriate or offensive posts=>Other=> submit...
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're sharing inappropriate or offensive posts=>Sexually suggestive=>submit...
3 chấm=> block =>confirm
Nhanh 30p =>4h die mạo danh 100%
The end

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU