Album [ TUT ] Share cách tạo Acc để Log link đơn giản

Bước 1: Tạo Một Facebook tùy ý bằng mail 10p ( https://10minutemail.net/?lang=vi )
....
-Bước 2 : Tự Sát Để Thành Acc Log https://fb.me/1LvZc8T4yRBwvIk 
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU