Album [ TUT ] REPORT LINK 501 CHẤT CỦA THÁNG 6 - Adm Tịnh Nguyên


Các bước thực hiện:

FAKE IP Hàn Quốc + NN Hàn Quốc rồi vào link dưới :
    
Link Rip: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

     Dòng 1 : điền gmail mình fb mình

     Dòng 2 : điền tên victim

     Dòng 3: dán link victim

     Dòng 4 : 100001078700339@facebook.com (chỗ này lấy ID nó nhập vào)

     Dòng 5 : nếu fake cmnd nó 2006 thì ghi là 10 tuổi

     Dòng 6 : 내 아들은 페이스 북을 재생하는 거짓 생일입니다.

Đợi 5p rep case :


내 아들은 페이스 북을 재생하는 거짓 생일입니다.

- 성명 : name

- 내 아들의 실제 생일 : 22-08-2006

- 자녀의 전기의 URL :

Link thằng bị rip

페이스 북 팀은 내 집을 삭제 간주합니다.

감사합니다.

<kèm cmnd vào>

Chỗ này tự sửa nhé.

tiếp --->

Rồi vào link :

nhớ để im fake IP Hàn Quốc + NN Hàn Quốc

https://ko-kr.facebook.com/help/contact/209046679279097

Off nick fb ra rồi mới vào link nhé.

Vào:

     Dòng 1 : điền tên victim

     Dòng 2 : điền link cá nhân victim

     Dòng 3 : chọn như tut trên nếu fake cmnd 2006 thì nhập 11 tuổi

     Dòng 4: 충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 9 년 동안이이 선수 페이스 북 2016에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야

     Dòng 5 : nhập gmail này vào nha : muốn cái nào thì nhập 1 cái gmail ! rồi làm tiếp theo thêm 2 lần link là ok : https://ko-kr.facebook.com/help/contact/209046679279097
AUSTRALIA : zh9kuzwiemek@yahoo.com

BRAZIL : rx00ul2uma10@yahoo.com

CANADA : k5p8m1rkdk6z@yahoo.com

CHINA : pue1eetr56g1@yahoo.com

DENMARK : vdozstrvqcvn@yahoo.com

FRANCE : hpsu10kamaqv@yahoo.com

GERMANY : xv3ict8qk2u1@yahoo.com

HONG KONG : h47tunhr2adz@yahoo.com

HUNGARY : brbmojgw20ly@yahoo.com

INDIA : kb1o75ormpie@yahoo.com

ITALY : fnhq3pakl47b@yahoo.com

JAPAN : vez9gmoqptc1@yahoo.com

KOREA, REPUBLIC OF : w2zkliq08589@yahoo.com

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU