Album [SHARE] TUT UNLOCK FAQ MD

  Fake ip China – Ngôn Ngữ US bằng hola
-                             Đăng Nhập Facebook Bằng Clone Này
-        Tài khoản : sif08201@noicd.com ; pass : bighero.2k3
-        Điền gmail vào :
-        Vd: phucdepgaixinchaocacban@gmail.com
-        Up cmnd chờ nó rep về 1 case
-        Rồi rep như sau:
1-         Hello Facebook Team, This is my
1-         This is my identity card issued by the government, so please check and unlock my account
1-         Email: ngocquadia89@gmail.com
1-         Full name: 
1-         Birthday: 
1-         My passport ID: 281253990
1-         I think there is a mistake in the lock of my account! Thanks for reading.
1-        Rồi up cmnd 
-        Trong trường hợp đã spam hoặc up ko ra case
-        Thì Vào Mail Rep Như Sau :
-        Hello Facebook Team : That is my
-        This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
-        Email:
-        Full name:
-        Birthday
-        My ID in passport:
-        I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
-        Đính Kèm Chứng Minh Nhân Dân
-        ----------------------------

-          ACC về trong ngày nhé J chúc các bạn thành côngBạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU