Album [TUT RIP] FAQ MD LINK 808 MỚI UPDATE

Bước 1: Fake IP Thái NN Hồng Kông

Bước 2: Vào link: https://facebook.com/help/contact/169486816475808


Bước 3: Chọn dòng thứ 3 chọn no chọn tiếp dòng 2


- Dòng 1: Điền tên đầy đủ victim


- Dòng 2: Điền mail


- Dòng 3: Tên đầy đủ victim


- Dòng 4: ID@facebook.com


- Dòng 5: Link victim


Up cmnd info 01-01-1995


Thần chú :


 刪除個人網頁立即使用,因為模仿我,謝謝Facebook的支持

Bước 4: Fake clone từ avatar đến bìa và ngày sinh để 01-01-1995

Bước 5: Báo cáo mạo danh tôi và hóng die :D


Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU