Album [ Share ] TUT Unlock FAQ Apps 5s về đang hot =))) Nhanh kẻo fix

- Fake ip Hungary - Nn UK
B1: Mở Profile mới.
B2: Vào link  https://www.facebook.com/help/contact/1261191180581258
    - Điền sđt hoặc gmail Acc
    - Tên Nick
    - Thông tin bổ sung: My ad account is working properly, I think this is a mistake, check it out and fix it for me. Thanks team!
B3: Ấn gửi :)))

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU