Album RENAME TÍCH ẨN KHÔG CẦN CMND

VÀO LINK
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
dán kí tự vào ô thứ 1 : Akira✔️
ô thứ 2 bỏ
ô thứ 3 : Leader 
chọn lý do: add nick name up cái này vào /
http://s2.upanh123.com/2017/02/14/506c19e3gw1f9kuafjyfzj206y06ywet4b7b0.jpg
rồi nó ra case vào rep :
- i want add nick name facebook please thanks facebook.
kém ảnh trên kia
https://m.facebook.com/help/?submitted&refid=8&_rdr

Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU