Album [ TUT ] TUT Checkpass acc SĐT 2k17

- Chuẩn bị :
 - Một email sạch
 - Sđt của victim
 - CMND fake y hệt thong tin của victim.
 - Fake cmnd trùng với thông tin victim
 - Fake ip mĩ bằng GEOPROXY.
 - Bước 1: Vào link https://www.facebook.com/login/identify?ctx=recover điền sđt của victim vào yêu cầu số 0 thay thành +84 nhé.
Tiếp theo chọn Không còn truy cập được nữa? khi đó nó sẽ ra một trang điền email, điền email sạch đã tạo ở phần chuẩn bị vào , sau khi đã điền xong, sẽ load sang một trang yêu cầu điền các thông tin vào
 - Bước 2 :
     - Họ và tên : ( Phần Này Các Bạn Tự Ghi Nhé )
     - Link victim : ( Phần Này Các Bạn Tự Ghi Nhé )
     - Vấn đề thì chọn : Khác
     - Số di động : Ghi sđt victim vào dưới dạng +84…
     - Mô tả vấn đề : This account is really important to me.
     - Up cmnd lên.
 - Bước 3: Vào mail chờ mail kháng từ Facebook,nhớ lưu lại link bảng Support rồi ngồi đợi 3 phút, vừa nhận mail của Facebook xong vào ngày wall victim bão nát wall victim, khi đã nhận được mail kháng rồi thì không cần làm gì hết chờ 1-2 ngày sau bạn sẽ nhận được một email lấy lại tài khoản từ Facebook. Khi đó bạn sẽ tự ứng xử được.


Liên hệ Click here
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU