Album [ Video ] Hướng dẫn mở tài khoản bị khóa 72h :))


Chuẩn bị :
+ Cmnd fake hoặc thật ( download PSD cmnd ở link dưới )
PSD CMND

B1: Đăng nhập vào nick bị FAQ ( Vô hiệu hoá ) Fake Ip Trung Quốc và ngôn ngữ Trung Quốc
B2: Vào Link : https://www.facebook.com/help/contact...
B3: Up Chứng minh nhân dân lên ( nó ra case )
B4: Vào case và Rep Mail như sau :
你好队faebook
- 我读过Facebook的社区标准,我想我没有在Facebook上的规定,违反了什么
- 也许Facebook已经禁用错误我的帐户。我声明,我并没有违反这项拟议的Facebook的任何规定
- 我希望Facebook将考虑我重新激活我的帐户,其次是政府对我和我的一些信息发出我的身份证:
全名: (Họ Và tên)
出生日期: (Ngày tháng năm sinh)
B5: Gửi 
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU