Album [ TUT ] Share TUT unlock FAQ MD về trong ngày

B1: Đăng nhập account bị dính FAQ MD vào.

B2: Mở 1 tag mới, sau đó vào link support này nhé.
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

B3: Up cmnd vào ô tệp đính kèm ( CMND 2 Mặt )

B4: Điền mail account của mình vào rồi gửi.

B5: Sẽ chuyển sang link case để bạn rep.
Lưy ý: Nhớ lưu link case đó lại nhé, không cần rep mail.

B6: Bạn chỉ cần rep kháng nghị case nhé.
Coppy dòng dưới, và kèm thêm CMND 2 mặt lúc nảy !

Since my account was removed by the reason i can't understand , now i provide my account follow this :
 
- My account is normaly enable to use
 
- My account wasn't convicted any things that count in facebook term
 
- My account is clear account . So facebook apologize from me and check my info so claim that i was real in what i say :
 
- My full name :
 
- Day of birth :
 
- My ID :
 
Here is my information on this identity card so please check and help me to get back into my Facebook account. Thank Facebook Team!


Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU