Album [ TUT ] Share TUT dame Apps tên giả


Phần này Giống FAQ MD

Bước 1 Đầu Tiên Tạo 2 - 4 Clone Giống Nạn Nhân

Vào Đổi avata, Tên, Bìa Tên Phụ giông nạn nhân

Bước 2 Sao Đó Đăng 5 tấm ảnh Lên acc Vừa fake,, chỉnh sửa ngày tháng năm sinh cho tấm ảnh là 2014 2015 2012 2011. Ok.. Xong ẩn wall hết.

Bước 3: Đổi Ngôn ngữ Trung quốc

Bước 4: Vào Tải Hola trên goole Về. Fake IP. 1 acc IP trung quốc 1 acc Ip newdilan
Xong Vô wall Nó Báo Cáo Mạo danh tôi,, Típ bấm chặn để cho nó khỏi ngi ngờ,, Và Hóng die :)
Acc die từ 2h đến 24h phụ Thuộc vào acoount Cần RIP
TÍP Dame Thêm Vào Link 1
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Cài Đặt Ngôn Ngữ US Và IP NewdiLan
: Lúc này sẽ fb hiện ra xuất hiện 4 ô trống.
– Ô thứ nhất: Copy vs Dán địa chỉ người cần Report
– Ô thứ hai: Viết tên người cần Report
– Ô thứ ba: Click chọn 9 năm
– Ô thứ tư: Bạn dán dòng chữ này vào : ( Copy Thần Chú ở dưới )
+ I think this child used wrong information about his
account. He is 9 year old. Please remove his account.
Thanks Facebook Teams
Nhấn Gửi
------------------------------------------
Dame Phụ FAQ
Vào Link Chọn Ngôn ngữ UK
https://vi-vn.facebook.com/help/contact/169486816475808 Someone has created an account pretending to be me or a friend
Chọn No
Chọn YES
Hiện ra cái bảng này
Điền Theo Và ÚP CMND vào 

Liên hệ Click here
Bạn, Tịnh Nguyên và người khác
Hashtag:

Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU